มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[บุคลากร/นิสิต] ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการราชาวดีเบ่งบานสู่มวลชน ประจำปีการศึกษา 2561
[บุคลากร] ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณี ปีใหม่ ร่วมใจสามัคคี ประจำปี 2562
[ทั่วไป] ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดสำนักงานคณะ
[ทั่วไป] เพิ่มประสบการณ์วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย”
[นิสิต] การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
[ทั่วไป] ขอเชิญสมัครประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019”
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[ทั่วไป]หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการ ประชาชน
หนังสือขออนุญาตนิสิตเข้าร่วมโครงการรายวิชา 0500307 สุขภาพชุมชน
เปิดรับนิสิต จำนวน 4 รอบ ตามระบบ TCAS
โครงการ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนวิชาขีพสาธารณสุขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
กำหนดการโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กำหนดการโครงการ “อบรม Office Syndrome
ร่วมบริจาคหนังสือและของเล่นต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านโตน ในโครงการ Sharing love for younger
รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
กิจกรรม “เดิน-วิ่ง คลองนางเรียม ครั้งที่ 10”
TSU GREEN-HEART ❤️ GREEN UNIVERSITY
ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 4 -5
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท


หน้าที่ :