มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป]หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการ ประชาชน
หนังสือขออนุญาตนิสิตเข้าร่วมโครงการรายวิชา 0500307 สุขภาพชุมชน
เปิดรับนิสิต จำนวน 4 รอบ ตามระบบ TCAS
โครงการ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนวิชาขีพสาธารณสุขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
กำหนดการโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กำหนดการโครงการ “อบรม Office Syndrome
ร่วมบริจาคหนังสือและของเล่นต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านโตน ในโครงการ Sharing love for younger
รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
กิจกรรม “เดิน-วิ่ง คลองนางเรียม ครั้งที่ 10”
TSU GREEN-HEART ❤️ GREEN UNIVERSITY
ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 4 -5
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท
แจ้งด่วน เนื่องด้วยการไฟฟ้าควนขนุนแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการคืนสู่เหย้า ประจำปี พ.ศ. 2561
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา จำนวน 1 อัตรา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


หน้าที่ :