มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   อบรม/สัมนา  กลับหน้าหลัก
[อาจารย์/นักวิชาการ] ขอเชิญชวนอาจารย์และนักวิชาการเข้าร่วมฟังบรรยาย แนวคิด หลักการ ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Non-Degree ครั้งที่ 1
[ทั่วไป] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์สถิติสำหรับงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[บุคลากรและนิสิต] ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอบพยบหนีไฟ


หน้าที่ :