มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
วสก. เปิดบ้าน TSU Young Ambassador 2019 ต้อนรับ TSU Young Ambassador 2019
กิจกรรม วสก. Happy Mind Happy Body
วสก. เร่งดำเนินการจัดตั้งหลักสูตร ภายใต้สถาบันอายุยืน
แผนไทย วสก.ร่วมใจบริการออกหน่วย พอ.สว. พัทลุง
พิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 วสก. ม.ทักษิณ
เพิ่มประสบการณ์วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย
เปิดบ้านโรงเรียนหน้าเขาเยี่ยมคณะ
โครงการ Workshop EdPEx เพื่อ วสก.เป็นเลิศ
ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีไทยทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
วสก.ต้อนรับครณะครูโครงการ
บรรยากาศพิธีเปิด การประชุม สนสท. ครั้งที่ 2/2561
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
โครงการ อบรม Office Syndrome
โครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
ราชาวดีเกมส์ 61
Thai Traditional Medicine
โครงการ วันไหว้ครู 2561
โครการ "ไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ 2561


หน้าที่ :