มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
การประชุมวิชาการระดับชาติ "สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 2"
โครงการ ราชาวดีเบ่งบานสู่มวลชน ประจำปีการศึกษา 2562
วสก จัดโครงการก้าวย่างสู่วิชาชีะ
วสก. เปิดบ้าน TSU Young Ambassador 2019 ต้อนรับ TSU Young Ambassador 2019
กิจกรรม วสก. Happy Mind Happy Body
วสก. เร่งดำเนินการจัดตั้งหลักสูตร ภายใต้สถาบันอายุยืน
แผนไทย วสก.ร่วมใจบริการออกหน่วย พอ.สว. พัทลุง
พิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 วสก. ม.ทักษิณ
เพิ่มประสบการณ์วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย
เปิดบ้านโรงเรียนหน้าเขาเยี่ยมคณะ
โครงการ Workshop EdPEx เพื่อ วสก.เป็นเลิศ
ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีไทยทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
วสก.ต้อนรับครณะครูโครงการ
บรรยากาศพิธีเปิด การประชุม สนสท. ครั้งที่ 2/2561
กิจกรรม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
โครงการ อบรม Office Syndrome
โครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล
ราชาวดีเกมส์ 61
Thai Traditional Medicine


หน้าที่ :