มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศแบบข้อตกลง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
ซ้กซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำสำนักงาน (กรณีบุคลากรประจำสำนักงานลา)
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่า
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการราชาวดีเบ่งบานสู่มวลชน ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณี ปีใหม่ ร่วมใจสามัคคี ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดสำนักงานคณะ
เพิ่มประสบการณ์วิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาธารณสุขศาสตร์ ณ ประเทศมาเลเซีย”
การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมัครประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019”
ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการ ประชาชน
หนังสือขออนุญาตนิสิตเข้าร่วมโครงการรายวิชา 0500307 สุขภาพชุมชน
เปิดรับนิสิต จำนวน 4 รอบ ตามระบบ TCAS
โครงการ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนวิชาขีพสาธารณสุขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
เสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
กำหนดการโครงการ เพิ่มพูนความรู้ด้านความเสี่ยงและควบคุมภายใน
กำหนดการโครงการ “อบรม Office Syndrome
ร่วมบริจาคหนังสือและของเล่นต่างๆ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านโตน ในโครงการ Sharing love for younger
รายละเอียดประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561
กิจกรรม “เดิน-วิ่ง คลองนางเรียม ครั้งที่ 10”


หน้าที่ :