คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
แนะนำคณะฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์
ค่านิยม / อัตลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
เพลงประจำคณะฯ
VDO แนะนำคณะฯ
20th FHSS Anniversary
 
โครงสร้างองค์กร กลับหน้าหลัก