คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
บุคลากร-อาจารย์
ข่าวสารบุคลากร
คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
 
ข่าวสารบุคลากร กลับหน้าหลัก


 


ติดตามสถานะการณ์ COVID-19