คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บุคลากร-อาจารย์
ข่าวสารบุคลากร (COVID-19)
คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศภายในคณะฯ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
ข่าวสารบุคลากร (COVID-19) กลับหน้าหลัก


 

ระบบสารสนเทศ แบบฟอร์มขอเข้าปฏิบัติงานในอาคาร 

แบบฟอร์มอื่นๆ

 
ประกาศ / ติดตามสถานะการณ์ COVID-19


อบรม เทคนิคการสอนแบบออนไลน์
 

โปรแกรมสำหรับการทำงาน Work From Home FHSS-TSU