คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิตปัจจุบัน
ประกาศ
ปฏิทินการศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
ทุนการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือปฐมนิเทศนิสิต
 
คู่มือปฐมนิเทศนิสิต กลับหน้าหลัก

> คู่มือปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2564
คู่มือปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา-2564