คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิตปัจจุบัน
ประกาศ
ปฏิทินการศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับนิสิต
ทุนการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
คู่มือปฐมนิเทศนิสิต
 
ปฏิทินกิจกรรม กลับหน้าหลัก

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่.........................................13 มิถุนายน 2562
โครงการ English Day.................................................14 มิถุนายน 2562
กิจกรรมรับน้องใหม่
......................................................18-22 มิถุนายน 2562
Rachawade Freshy Nignt
.......................................... 
กิจกรรมเดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ คลองนางเรียม
..................20 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู
.........................................................25 กรกฎาคม 2562
วันสถาปณา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา..........2 สิงหาคม 2562