AdminLTELogo

กระดานสนทนา | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำถาม โดย Ausana Jick

อยากทราบช่วงสมัครของป.โทค่ะ จะเป็นช่วงไหนเหรอคะ

คำตอบ #1 โดย :


(2022-07-03 23:52:32)


คำตอบ #2 โดย : เจ้าหน้าที่

ยังไม่แล้วเสร็จค่ะ ในกรณีเปิดรับจะประกาศทางเว็บไซต์นี้นะคะ http://www.fhss.tsu.ac.th/
(2022-03-10 14:10:04)


ตอบคำถาม