AdminLTELogo

กระดานสนทนา | คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำถาม โดย Sudprasert Tongjam

ครูครับ ผมขอรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ของโครงการโควตาผู้มีทักษะด้านกีฬาหน่อยครับ

คำตอบ #1 โดย :


(2022-07-04 19:25:21)


คำตอบ #2 โดย :


(2022-07-02 13:58:24)


คำตอบ #3 โดย : เจ้าหน้าที่

ดูรายละเอียดใน http://entrance.tsu.ac.th/ ได้เลยค่ะ
(2022-02-20 09:49:56)


ตอบคำถาม