คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
0
 
เชิญชวนพี่น้องชาว วสก. ทุกท่าน ร่วมงาน ราชาวดีคืนถิ่น คืนสู่เหย้า เพราะ "เราคิดถึง" ...
เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัย และนวัตกรรมทางสาธารณสุข...
[อาจารย์/บุคลากร] แบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2562...
[ทั่วไป] รับนิสิต ปีการศึกษา 2563 ตามระบบ TCAS...
[บุคลากร] ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ระดับหลักสูตร 2562...
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562...
[ศิษย์เก่า] ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่า...
[ทั่วไป]หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการ ประชาชน...
More...     
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้รับการสนับสนุนโครงการวิจัยภายใต้ทุนมูลฐาน...
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา...
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน คุณอรนุช กำเนิดมณี...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์...
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะนุช สุวรรณรัตน์ ...
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.โสมศิริ เดชารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...
ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตและคณาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย...
[ศิษย์เก่า] ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทุกๆท่านสำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
[ ปีการศึกษา 2563 ] รองเท้าเมล็ดปาล์ม ลดอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน...
[ ปีการศึกษา 2563 ] สูตรกำยานแบบผงยาสมุนไพรนั่งถ่านสำหรับมารดาหลังคลอดและกรรมวิธีการผลิต....
[ ปีการศึกษา 2563 ] สูตรและกรรมวิธีการผลิตบาล์มจากสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการผื่น คัน....
[ ปีการศึกษา 2563 ] สูตรเจลสมุนไพรจากลูกประคบและกรรมวิธีการผลิต...
[ ปีการศึกษา 2563 ] ผลิตภัณฑ์สตีมบอมสมุนไพรอบไอน้ำ และกรรมวิธีการผลิต...
[ ปีการศึกษา 2562 ] บอลกำจัดลูกน้ำ...
[ ปีการศึกษา 2562 ] สเปรย์สมุนไพรบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อจากการเล่นกีฬา...
[ ปีการศึกษา 2562 ] ผลิตภัณฑ์พอกหน้าจากสารสกัดขมิ้นชัน...
[ ปีการศึกษา 2562 ] ผลิตภัณฑ์พอกผิวกายจากเนื้อเมล็ดมะขาม...
[ ปีการศึกษา 2562 ] ผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากข้าวสังหยด...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0 0