คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
0 0
 
[นิสิตและบุคลากร] ขอเชิญร่วมงานประชุม The 2nd International Seminar and Innovation Conpetition on Ph...
[บุคลากร] ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมจัด...
[บุคลากร] ขอเชิญชวนบุคลากรตอบแบบสำรวจความต้องการของบุคลากร...
[ทั่วไป] แผนการรับนิสิต TCAS ปี 63...
[บุคลากร] รายงานผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer)...
[ทั่วไป] กำหนดการ กิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา...
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ...
[ทั่วไป] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เดินวิ่ง เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2562...
[บุคลากร] แจ้งข้อมูลการจัดโครงการ/กิจกรรมของคณะ ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 ...
[บุคลากร] ประกาศแบบข้อตกลง คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา...
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0 0

      ตุลาคม 2562      
       
อาพฤ
2930 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 1617 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 3112