คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.65 ถึงวันที่ 3 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์คณะ วสก. กับคุณค่าของบทบาทการให้คำปรึกษานิสิต
 
     
        เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้จัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง "ยุทธศาสตร์คณะ วสก. กับคุณค่าของบทบาทการให้คำปรึกษานิสิต" โดยมี อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีบุคลากรคณะฯเข้าร่วมฟังบรรยายทั้ง Onsite และ Online จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชาวดี 1 อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา