คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN – QA Version 4
 
     
   คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN – QA Version 4 ขึ้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีอาจารย์วีณา  ลีลาประเสริฐศิลป์  อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยโครงการได้เริ่มขึ้นในเวลา 9.00 น อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้เป็นประธานเปิดโครงการดังในวันและเวลาดังกล่าว

รับชมบันทึกโครงการย้อนหลังได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
ลิงค์วิดีโอบันทึกโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์ AUN-QA Version 4