คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ผลงานวิจัย
เริ่มแสดง :: 15 ก.ย.64 ถึงวันที่ 15 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ ปีการศึกษา 2563 ] สูตรและกรรมวิธีการผลิตบาล์มจากสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการผื่น คัน.
 
     


 สูตรและกรรมวิธีการผลิตบาล์มจากสารสกัดสมุนไพรบรรเทาอาการผื่น คัน.

ผู้ประดิษฐ์ : กรวราพร หอมละเอียด, พุทธรัตน์ สังขานุวัต, วิลาวัณย์ ขาวแก้ว, สุภาภรณ์ สุพกิจ, ปิยะนุช สุวรรณรัตน์และ ศิริรัตน์ ศรีรักษา. (2563)

 เลขที่คำขอจดอนุสิทธบัตร : 2103000269