ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 7 พ.ค.64 ถึงวันที่ 7 พ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : "วสก.ร่วมใจ❤️ต้านภัยโควิด-19"
 
     

 "วสก.ร่วมใจ❤️ต้านภัยโควิด-19"

2021-05-06

          อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ว คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นตัวแทนชาว วสก. นำสิ่งของช่วยเหลือชุมชนไสกล้วย ม.7 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ที่ได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ เมษายน