คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 พ.ค.63 ถึงวันที่ 26 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและขอเข้าคณะฯ
 
     

 แจ้งแบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดและขอเข้าคณะฯ

2020-05-26

           คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้จัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับคุคลากรที่ได้อยู่ต่างจังหวัดและมีความประสงค์จะเดินทางกลับมาทำงานในคณะฯ จึงได้ทำแบบฟอร์มขอนุญาตให้ดาวน์โหลด mecidiyeköy escortได้ที่ https://www.fhss.tsu.ac.th/page_detial_menu.php?idm=7&mid=418