คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 พ.ค.63 ถึงวันที่ 21 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562
 
     

 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

2020-05-21

          ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 หากเลยกำหนดดังกล่าวนิสิตที่ไม่ได้ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาได้ beylikdüzü escort

ระบบประเมินการเรียนการสอน : http://asm.tsu.ac.th