คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.63 ถึงวันที่ 17 พ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU (โปรแกรมไอ้เท่ง)
 
     

 โครงการพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 2BE 60 PLUS TSU (โปรแกรมไอ้เท่ง) 

2020-04-27

         คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ พัฒนารูปแบบการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เสริมสร้างสมรรถนะด้านการทรงตัว ความจำ ความทนทานของระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจและการไหลเวียนโลหิต ร่วมกันคิดท่าเต้นเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ชื่อโปรแกรม "ไอ้เท่ง" เป็นการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุ นวัตกรรมการออกกำลังกายด้วยกิจกรรมเข้าจังหวะที่ทั้งสนุกสนาน สร้างความบันเทิง และการผ่อนคลาย ทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทรงตัว ความจำ ความทนทานของกล้ามเนื้อการหายใจ และการไหลเวียนโลหิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด 2 BE (Balance, Brain, Muscular Endurance, Cardiorespiratory Endurance) 60 PLUS – TSU โปรแกรมไอ้เท่งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อของโรคระบาดไวรัสโควิด – 19

ภาพ/ข่าว : สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยทักษิณ