คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ม.ค.63 ถึงวันที่ 14 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต/นักเรียนมัธยมปลาย] เชิญชวนนิสิตและนักเรียนมัธยมตอนปลายเข้าร่วมการประกวดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษในการประชุมระดับชาติและนาๆชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3
 
     

เชิญชวนนิสิตและนักเรียนมัธยมตอนปลายเข้าร่วมการประกวดสุทรพจน์ภาษาอังกฤษในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3

2020-01-14

 

         ด้วยกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สาธารณสุขวิจัย" ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนรวม 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยงาน "สาธารณสุขวิจัย" นอกจากมีรูปแบบการจัดงานเป็นการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการแล้ว ยังจัดให้มี "การประกวกแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ" ในหนัวข้อ "Technology and Innovation for Health" โดยแบ่งประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา

         รางวัลสำหรับผู้ชนะในการประกวดแต่ละระดับการแข่งขันดังนี้

                  รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

                  รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท

                  รางวัลที่ 3 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 บาท


         การสมัคร
                  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันออนไลน์ได้ที่นี่ > [คลิ๊กเลย]

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         โทร. 075-672-105