คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.62 ถึงวันที่ 29 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs
 
     

ขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ OKRs

2019-11-29

          กำหนดการ