คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 พ.ย.62 ถึงวันที่ 27 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] เรียนเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสอบวัดสมรรถนะทักษะสากลของนิสิต : TOEIC
 
     

โครงการส่งเสริมสอบวัดสมรรถนะทักษะสากลของนิสิต : TOEIC

2019-11-27

         คณะกรรมการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสอบวัดสมรรถนะทักษะสากลของนิสิต :TOEIC


สนในสามารถสมัครได้ที่นี่