คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 พ.ย.62 ถึงวันที่ 25 พ.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [นิสิต] แจ้งนิสิตเข้าร่วมฉีดวัคซีน โรคหัด-หัดเยอรมัน
 
     

แจ้งนิสิตเข้าร่วมฉีดวัคซีน โรคหัด-หัดเยอรมัน

2019-11-25

         ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันโรคที่สำคัญในผู้ใหญ่มากขึ้น จึงกำหนดนำวัคซีนชนิดต่างๆ มาใช้เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแก่ผู้ใหญ่ รวมถึงแนะนำวัคซีนป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน (MR) มาให้บริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งชัน จึงขอความร่วมมือให้นิสิตทางการแพทย์และสาธารณสุข ชั้นปีที่ 1-4 ทุกคนมารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี 2 ตั้งแต่เวลา 13.30น. - 16.30น.