คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.ย.62 ถึงวันที่ 14 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมจัดทำวารสารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
 
     

ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมจัดทำวารสารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

2019-09-06

         ขอเชิญคณะกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยและบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมจัดทำวารสารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี 2 บรรยายโดย คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ฝ่ายสื่อสารและเผยแพร่ผลงานวิจัย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์