คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.62 ถึงวันที่ 8 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป] แผนการรับนิสิต TCAS ปี 63
 
     

แผนการรับนิสิต TCAS ปี 63

2019-08-08

         เตรียมพร้อมกันแล้วยัง น้องๆ ระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประกาศจำนวนตัวเลขที่นั่ง ในการรับสมัคร TCAS ปี 63 ที่จะถึง รับสูงสุด 205 ที่นั่ง น้องๆ ที่สนใจจับจองที่นั่งกันได้เลย ทั้งนี้ขอนำตัวเลขจำนวนที่นั่งแต่ละหลักสูตรมาให้ชมกันเลย

1. ส.บ.สาธารณสุขชุมชน รับจำนวน 60 ที่นั่ง
2. วท.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา รับจำนวน 60 ที่นั่ง
3. วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รับจำนวน 60 ที่นั่ง
4. พท.บ การแพทย์แผนไทย รับจำนวน 25 ที่นั่ง