คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 ก.ค.62 ถึงวันที่ 30 ก.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] รายงานผลการสำรวจความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer)