คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 8 ก.ค.62 ถึงวันที่ 8 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 
     

แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561

2019-07-08

         ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ใน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน -26 กรกฎาคม 2562 นั้น จึงขอแจ้งรายละเอียดดังนี้