คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 พ.ค.62 ถึงวันที่ 29 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [บุคลากร] ซ้กซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำสำนักงาน (กรณีบุคลากรประจำสำนักงานลา)
 
     

ซ้กซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำสำนักงาน (กรณีบุคลากรประจำสำนักงานลา)

2019-05-07

         ด้วยสำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มีหน้าที่สนับสุนการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายการบริหารงานของคณะฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานดังกล่าว จึงขอแตจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่ประจำสำนักงาน (ในกรณีบุคลากรประจำสำนักงานลา) รายละเอียดดังแนบ