คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 พ.ค.62 ถึงวันที่ 3 พ.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ศิษย์เก่า] ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 
     

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่า

2019-05-03

          ภารกิจศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา ร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์ จัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า ในการนี้ จึงขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขข้อมูลลงในฐานข้อมูลศิษย์เก่า ที่เว็บไซต์ https://alumni.tsu.ac.th/public/main.jsp ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป