ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.62 ถึงวันที่ 22 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วสก. เปิดบ้าน TSU Young Ambassador 2019 ต้อนรับ TSU Young Ambassador 2019
 
     

TSU Young Ambassador 2019 เยือน วสก.

2019-03-21

         กิจกรรมค่าย TSU Young Ambassador 2019 เยี่ยมชมและรับความรู้วิทยาการทางด้านวิทยาการสุขภาพ โดยสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาชางิชาอาชีวอนามัยความปลอดภัยสู่การทำงานในอนาคต โดยมี ดร.สุพาภร เมฆสวี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ ค่ายเยาวชน ฯ TSU Young Ambassador 2019 ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงในครั้งนี้เป็นอย่างดี