ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.62 ถึงวันที่ 20 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แผนไทย วสก.ร่วมใจบริการออกหน่วย พอ.สว. พัทลุง
 
     

แผนไทย วสก.ร่วมใจบริการออกหน่วย พอ.สว. พัทลุง

2019-03-20

         เนื่องด้วยในวันที่ 20 มีนาคม 2562 ทางสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้จัดหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ เข้าร่วมให้บริการกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.พัทลุง ณ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง