ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.62 ถึงวันที่ 14 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ Workshop EdPEx เพื่อ วสก.เป็นเลิศ
 
     


 
 
                  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ได้เริ่มโครงการ Workshop EdPEx เพื่อ วสก.เป็นเลิศ ณ โรงแรมแกรนฟอร์จูน นครศรีธรรมราช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยาย