ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 มี.ค.62 ถึงวันที่ 14 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีไทยทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562
 
     
       


        วันที่ 14 มีนาคม 2562 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมประเพณีไทยทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ กลุ่มอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์
     
       ในการนี้บุคลากรสำนักงานคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการดังกล่าว