คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.62 ถึงวันที่ 11 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : [ทั่วไป]หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ออกให้บริการ ประชาชน