ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ต.ค.61 ถึงวันที่ 9 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนวิชาขีพสาธารณสุขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ
 
     
โครงการ พัฒนาสมรรถนะกำลังคนวิชาขีพสาธารณสุขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

วันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ห้อง MF ๒๒๐๐ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

 **************************************************************************************************************

 ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ


 ดาวน์โหลด เอกสารโครงการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนวิชาขีพสาธารณสุขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ


ดาวน์โหลด เอกสารเชิญเข้าร่วมโครงการฒนาสมรรถนะกำลังคนวิชาขีพสาธารณสุขเพื่อรองรับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพขอความกรุณาจัดส่งแบบตอบรับมายังนางสาวสุจินดา สุขรุ่ง ผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 5 พศจิกายน 2561
โทรศัพท์ 074-609613 เบอร์ภายใน 61-4114 เบอร์มือถือ 089-5991907


 **************************************************************************************************************