ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 ก.ย.61 ถึงวันที่ 14 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : Thai Traditional Medicine
 
     
Thai Traditional Medicine
FHSS-UTP Student Mobility Activity

- Sharing knowledge and idea on health business between TTM and UTP Students.
- UTP Students experienced Traditional Thai Massage.