ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ส.ค.61 ถึงวันที่ 27 ส.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ 2561
 
     
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ทางคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นิสิตใหม่ 2561