ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : TSU GREEN-HEART ❤️ GREEN UNIVERSITY
 
     

          TSU GREEN-HEART ❤️ GREEN UNIVERSITY มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสีเขียว เริ่มแล้วสำหรับบุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการโรงอาหาร 1 และ 2 สำหรับการซื้อเครื่องดื่ม หากนำแก้วมาเอง พิเศษลดราคาทันที แก้วละ 3 บาท จากราคาปกติ เพื่อลดการใช้แก้วน้ำพลาสติก และแก้วน้ำกระดาษ และลดขยะในมหาวิทยาลัย

โปรโมชั่นต้อนรับนิสิตใหม่ รหัส 61 เริ่มตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ