ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.61 ถึงวันที่ 15 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 4 -5
 
     
           ประกาศคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ห้องสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระบบ TCAS รอบที่ 4 และ รอบที่ 5