ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 31 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท
 
     
                  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจกรอกข้อมูลเบื้องต้นผ่าน Link