ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 มิ.ย.61 ถึงวันที่ 14 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : แจ้งด่วน เนื่องด้วยการไฟฟ้าควนขนุนแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน
 
     
            การไฟฟ้าควนขนุนแจ้งตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉิน วันนี้ครับ วันที่ 14 /6/61 เวลา12.00-13.00น เพื่อดำเนินการต่อสายเมนไฟแรงสูงที่ชำรุด (สายขาด)  บริเวณบ้านตลิ่ง ส่งผลให้มหาวิทยาลัยไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันเวลาดังกล่าว  

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณโอกาส. นี้