ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 พ.ค.61 ถึงวันที่ 24 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
     
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

“วิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพและการกีฬา สู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2561”
“Research and Innovations in Health and Sports Science toward Sustainable Health 2018”

ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ